Regulamin pobytu Pokoi Gościnnych „WEEKEND” w Szklarskiej Porębie

Będziemy wdzięczni za przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym obiekcie. Znajomość Regulaminu ułatwi nam współpracę i pozwoli uniknąć nieporozumień oraz niekomfortowych sytuacji. Zapewni również bezpieczeństwo gości i miłą atmosferę.

1. Pokoje w obiekcie noclegowym „WEEKEND” wynajmowane są na doby, a doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 10:00 następnego dnia, bez względu na godzinę przyjazdu. Należność za pobyt rozliczana jest przed zakwaterowaniem. Nie rozliczenie się w dniu zakwaterowania jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego pobytu i pokój może być po godz. 10:00 następnego dnia wynajęty innym osobom.

2. Każdy, kto dokona rezerwacji lub wynajęcia pokoju jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z ofertą oraz Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, co warunkuje rozpoczęcie użytkowania i płatność wg aktualnego cennika zamieszczonego na stronie www.weekend-szklarska.pl/cennik. Za rozpoczęcie użytkowania uważa się używanie łazienki, siadanie na pościeli itp znaki użytkowania pokoju.

3. Nie zdanie pokoju i kluczy w umówionym dniu wyjazdu do godz.10:00 równoznaczne jest z płatnym przedłużeniem pobytu o 1/2 doby bez noclegu.

4. Skrócenie pobytu, należy zgłosić poprzedniego dnia do godz. 10:00, a zwrot pieniędzy jest możliwy przekazem pocztowym w wypadku wynajęcia pokoju nowym gościom.

5. Liczba osób w pokoju nie może być większa niż ustalono w trakcie rejestracji. W innym przypadku obiekt ma prawo żądać dodatkowej opłaty wg cennika albo rozwiązać umowę bez zwrotu pieniędzy.

6. Zabrania się przebywania osób niezameldowanych w obiekcie, chyba że gospodarz wcześniej wyraził na to zgodę, określając odpowiednie godziny przebywania osób trzecich.

7. Używanie obiektu przez gości w innych celach niż działalność pensjonatu skutkuje rozwiązaniem umowy bez zwrotu wniesionych opłat oraz natychmiastowym opuszczeniem obiektu jeśli tak uzna właściciel.

8. Właściciel zwierzęcia jest odpowiedzialny za wszelkie wyrządzone przez nie szkody.

9. Palenie w budynku jest zabronione a nieprzestrzegający tego godzi się na niezwłoczne zapłacenie kary umownej wysokości 500 zł z tytułu utraty gości. Palić należy na balkonach i przed wejściem do budynku.

10. Dla bezpieczeństwa mienia wczasowiczów, zamykać drzwi główne do budynku – uchylone włączają alarm. Przed wyjściem z pokoju zamykać okna i drzwi. Wartościowego sprzętu nie zostawiać na zewnątrz budynku.

11. Bezpłatny parking na posesji nie jest strzeżony, lecz tylko chroniony kamerami. Pojazdy bez AC i wartościowe, goście zobowiązani są parkować na płatnych parkingach. Prosimy o każdorazowe zapinanie łańcucha co uchroni przed zaparkowaniem obcych.

12. Wchodzenie na kaskadę wodospadu jest zabronione – grozi poślizgiem i groźnym w skutkach upadkiem. Głębokość oczka 70 cm – grozi utonięciem dziecka bez opieki.

Prosimy o nie wrzucanie przedmiotów do wody w oczku wodnym.

13. Zgubienie kluczy skutkuje wymianą 2 wkładek patentowych i dorobienie 8 kluczy – płatne 100 zł.

14. Siadanie większej niż przewidziana ilości osób na łóżkach grozi załamaniem łóżka.

15. Posiłki prosimy konsumować wyłącznie w jadalniach, co zapobiegnie zaplamieniu pościeli, materaca, dywanów i odbarwieniu mebli gorącą szklanką, patelnią lub alkoholem.

16. Dla bezpieczeństwa pożarowego, zabrania się używania w pokojach sprzętu poza jego wyposażeniem. Miejscem do prasowania jest  jadalnia gdy jest wolna od konsumujących.

17. W wypadku wyrządzenia szkód, wczasowicz zobowiązany jest zgłosić je natychmiast gospodarzowi i do dnia wyjazdu zapłacić odszkodowanie pokrywające poniesione straty.

18. Po posiłku, prosimy umyć nakrycia a jadalnię udostępnić gościom z innych pokoi. Z tego też powodu dłużej trwającą konsumpcję lub imprezy prosimy urządzać w pubie lub kawiarni.

19. Naszym celem jest zadowolenie wczasowiczów, dlatego wskazane jest swobodne, wg upodobań spędzanie czasu, jednak w godz. 22:00 – 6:00 w sposób nieuciążliwy dla reszty współuczestników, szczególnie gdy przebywają dzieci lub starsi. W wypadku skarg, gospodarz ma prawo wypowiedzenia zakłócającym spokój dalszego zakwaterowania od godz. 10:00 na zasadzie p. 4. niniejszego Regulaminu.

20. Odpadki żywności i śmieci łatwo gnijące prosimy wystawiać w workach na posadzce klatki schodowej. Zapas worków na śmieci i papieru toaletowego znajduje się w jadalni.

21. Wszelkie uwagi, życzenia, wyrazy niezadowolenia oraz niedomagania urządzeń technicznych prosimy niezwłocznie zgłaszać gospodarzowi do usunięcia, co zapobiegnie gościom zbędnego dyskomfortu.

Kontakt: tel. 604281564, e-mail: weekend@weekend-szklarska.pl, domofonem lub dzwonek do mieszkania na II piętrze.

Życzymy przyjemnego pobytu w naszym pensjonacie.

Zobacz również

Pokoje

pokój-weekend

Atrakcje

atrakcje-szklarska

 Otoczenie

oczko-wodne-na-posesji

 Cennik

pieniądze